DERCOL arrow ZAKRES USŁUG
     
 
Kompleksowa ochrona obiektów przed szkodnikami – procedury, instrukcje itp., w sklepach, restauracjach, stołówkach, piekarniach, cukierniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, hotelach, biurach i wielu innych obiektach.
Dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń mieszkalnych i budynków przydomowych.
Ochrona obiektów, w których wprowadzane są systemy jakościowe GHP, GMP, HACCP, ISO by zlikwidować zagrożenia zdrowotne w całym procesie produkcyjnym.
Audyt obiektów, systemów zabezpieczeń przed szkodnikami.
Humanitarne metody zabezpieczania budowli przed ptakami – kompletne systemy zabezpieczeń.
Ochrona terenów i imprez plenerowych przed komarami i meszkami.
Usługowe zabezpieczanie magazynowanego ziarna przed insektami.
Doradztwo przy wyborze lamp owadobójczych i innych urządzeń do ochrony przed szkodnikami.