DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Mklik daktylowiec (Cadra cautella Wlk.)
     
 
Mklik daktylowiec (Cadra cautella Wlk.) Drukuj

Motyl o rozpiętości skrzydeł 9-14 mm (samce) i 11-16 m (samice) o zmiennym ubarwieniu uzależnionym od pokarmu gąsienicy. Przednie skrzydła są najczęściej szare lub szarobrunatne z odcieniem brązowym. Na przednich skrzydłach w odległości 1/3 od podstawy widoczna jest poprzeczna ciemna kreska, otoczona od wewnątrz jaśniejszymi łuskami. W odległości 1/3 od wierzchołka występuje wyraźna zygzakowata linia, ograniczona od wewnątrz ciemniejszymi a od zewnątrz jaśniejszymi łuskami. Tylne skrzydła są białawe, obrzeżone wąskim, ciemniejszym paskiem. Strzępina barwy skrzydła.

Jajo jest eliptyczne w zarysie i zwężone na jednym końcu przypomina kształtem cytrynę, zdarza się również wiele form pośrednich do prawie okrągłych. Ubarwienie jaj zaraz po złożeniu jasnożółte lub białe z delikatnym połyskiem, potem w miarę rozwoju przechodzi w żółte lub pomarańczowe. Wielkość jaj jest zmienna i zależy od wielkości samicy i zasobności pokarmu gąsienicy, z której powstała samica. Długość jaj waha się od 0,35 do 0,56 mm średnio 0.43 mm, szerokość od 0,28 do 0,34 mm, średnio 0,31 mm.

Gąsienica zaraz po wyjściu z jaja jest koloru białego i długości około 1mm. Po przejściu pierwszego linienia przybiera barwę szarą lub żółtawą, a na przedtułowiu i segmencie analnym pojawiają się ciemniejsze tarczki. Głowa, część odnóży i posuwki są koloru ciemno-żółtego lub brązowego. W zależności od pokarmu gąsienica osiąga długość 9-14mm, jej ciało jest miękkie, skórzaste o wyraźnej segmentacji. Gąsienica przechodzi 4 do 6 linień i nie zależy to od płci.

Poczwarka jest typu zamkniętego otoczona mocnym pancerzem chitynowym, zaraz po powstaniu jest koloru białego, potem szybko przybiera barwę brązową. Poczwarka zawsze spoczywa w oprzędzie przygotowanym przez gąsienicę.

Motyle po wyjściu z poczwarki siedzą nieruchomo na produktach lub ścianach i po upływie kilku godzin przystępują do kopulacji. Samice produkują feromon (mieszaninę cis-9, trans-12 - octanu tetradekadienolu i cis-9, trans -12-tetradekadienolu). Feromon o podobnym składzie chemicznym produkują także samice mklika mącznego, mklika próchniczka, mklika figowiaka i omacnicy spichrzanki. Uwolniony przez samicę feromon przywabia samce, które w pomieszczeniu o objętości 100 m3 docierają do źródła emisji już po 10 sekundach. Samice nie pobierają pokarmu i w temperaturze 18ºC żyją 12,5 dnia, natomiast samce 11,5 dnia, w temperaturze 34ºC odpowiednio 3 i 3,9 dnia. Osobniki mające dostęp do wody żyją średnio 50% dłużej.

Jaja składane są na produkty pokarmowe gąsienic lub na opakowania. Rozwój jednego pokolenia na orzechach arachidowych w temperaturze 18ºC trwa około 200, w 34ºC około 40 dni.

Liczba pokoleń zależy od temperatury, wilgotności i pokarmu. W optymalnych warunkach otoczenia na orzechach arachidowych może się rozwinąć 5-8 generacji.

Szkodnik rozprzestrzenia się biernie z porażonymi produktami, na opakowaniach i w środkach transportu. Obecnie może w bardzo krótkim czasie pokonywać olbrzymie odległości (transport lotniczy).

Gąsienice mklika daktylowca nie zapadają w diapauzę i są stosunkowo bardziej wrażliwe na niskie temperatury od innych gatunków mklików.  Diapauzujące gąsienice stwierdzono tylko w nielicznych szczepach. Zimę mogą przeżyć w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0ºC.