DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella Hübner)
     
 
Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella Hübner) Drukuj

Motyl o rozpiętości skrzydeł 14-18 mm, nasadowa część przednich skrzydeł jest żółtawa, pozostała ciemnoczerwona, lub ceglasta z szaroniebieskimi, poprzecznymi paskami. Tylne skrzydła są szaroniebieskie, przeświecające z szarą strzępiną.

Jaja są białe kształtu cytrynowego, o wymiarach 0,6 x 0,4 mm. Gąsienice zaraz po wyjściu z jaja są białe, w miarę rozwoju przybierają barwę czerwoną, zielonkawą, pomarańczową, co w głównej mierze zależy od pokarmu. Głowa gąsienicy, tarczka tułowiowa i odwłokowa są brązowe. Poczwarka długości około 7 mm spoczywa w mocnym oprzędzie.

Motyle żyją w temperaturze pokojowej około 14 dni nie pobierając pokarmu. Samice składają jaja na produkty, płodność samicy dochodzi do 500 jaj średnio około 200 szt. Gąsienice żerują w oprzędach, a tempo ich rozwoju zależy od jakości pokarmu. W naszych warunkach występują dwa pokolenia w roku, letnie rozwija się w ciągu 90 dni, zimujące ponad 220 dni. Wszystkie stadia są odporne na działanie niskiej temperatury i w -20ºC populacja może przeżyć 90 dni.

Szkodnik występuje w magazynach, sklepach i w mieszkaniach na produktach zbożowych, orzechach, suszonych owocach, ziołach, paszach, wyrobach cukierniczych. Od kilku lat spotykana coraz częściej.