DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus Panz.)
     
 
Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus Panz.) Drukuj

Chrząszcz długości 5,0-6,0mm, kształtu owalnego, barwy brązowo-czarnej z wyraźnym połyskiem. Przedplecze i pokrywy są punktowane bez mikrorzeźby, boki przedplecza słabo zaokrąglone . Głowa mała, wciągnięta pod przedplecze do nasady oczu, które są podzielone do połowy. Czułki nie sięgają poza przedplecze i stopniowo rozszerzają się ku końcowi. Czułki i odnóża czerwonawe.

Larwa koloru żółto brązowego, dorasta do 9 mm długości. Na zakończeniu odwłoka posiada jeden kolec zagięty ku górze. Poczwarka biała, długości około 5 mm. Na odwłoku występują boczne płytki z charakterystycznymi szczecinkami.

Samice przyklejają jaja do produktów spożywczych.

 Gatunek kosmopolityczny, występuje w Ameryce Północnej i Europie. Do niedawna wykazywany był jako szkodnik o małym znaczeniu gospodarczym, występujący na pleśniejących produktach spożywczych. Obecnie występuje w kurnikach, gdzie rozwija się w masowych liczebnościach i jest tam problemem weterynaryjnym. Larwy żerują w martwych kurczakach i mogą być przyczyną masowych padnięć. Rozprzestrzeniany jest wraz z paszami, a warunki panujące w kurnikach sprzyjają jego rozwojowi.