DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Pustosz kradnik (Ptinus fur L)
     
 
Pustosz kradnik (Ptinus fur L) Drukuj

Długość ciała chrząszczy jest bardzo zmienna i waha się od 2,0 do 4,5 mm. W budowie chrząszczy występuje wyraźny dymorfizm płciowy: samce  są mniejsze od samic. Pokrywy samców są wydłużone, koloru rdzawobrązowego, samic owalne, wypukłe ciemnobrązowe z jasnymi plamami. Czułki samców są równe długości ciała, samic nieco krótsze. Spód ciała i odnóża u osobników obydwu płci gęsto pokryte brązowymi włoskami. Przedplecze z charakterystycznymi wzgórkami pokrytymi drobnymi włoskami. Larwy są koloru białego z żółtą głową, gęsto owłosione. Poczwarka żółta spoczywa w kokonie.

Chrząszcze są aktywne w nocy i pobierają niewielkie ilości pokarmu i wody. Samice składają jaja przytwierdzając je pojedynczo lub grupami do podłoża. Średnio jedna samica składa około 100 jaj. Larwy budują z resztek pokarmu i kału kokon, , w którym całe życie żerują. W poszukiwaniu miejsc na przepoczwarczenie mogą wygryzać otwory w drewnie, korku, gipsie. W temperaturze pokojowej cały rozwój jednego pokolenia trwa co najmniej 155 dni. W warunkach optymalnych (23ºC) rozwój kończy się po 4 miesiącach. Chrząszcze spotykane są w magazynach w miesiącach letnich w miejscach ciemnych i wilgotnych. Rozwój szkodnika jest możliwy w temperaturze powyżej 10ºC i wilgotności względnej powyżej 50% - w tych warunkach rozwój jednego pokolenia może trwać około 360 dni, a larwy i chrząszcze w tych warunkach zapadają w diapauzę.

Szkodnik poraża ziarno zbóż, nasiona roślin motylkowatych, zioła, suszone owoce, przyprawy, zbiory muzealne, pierze, skóry, wełnę. W warunkach naturalnych spotykany jest w gniazdach ptaków i gryzoni.

Występuje w strefie klimatu umiarkowanego, ale z uwagi na długi okres rozwoju nie wyrządza szkód gospodarczych. Obecność tego szkodnika w magazynie świadczy o nieprzestrzeganiu zasad dobrej praktyki i przepisów sanitarnych.