DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Spichrzel surynamski (Oryzaephilus surinamensis L)
     
 
Spichrzel surynamski (Oryzaephilus surinamensis L) Drukuj

Chrząszcz o długości ciała 2,5-3,5 mm, barwy brązowej, o spłaszczonym ciele pokrytym drobnymi włoskami. Na przedpleczu dwa podłużne wgłębienia i 6 wyraźnych ząbków po każdej stronie. Pokrywy drobno punktowane, z 9 rzędami punktów, skrzydła drugiej pary dobrze rozwinięte, lecz chrząszcze nie latają . Czułki krótkie, 11-członowe z wyraźną buławką, drobno owłosione. Na głowie za oczami występują dwa wyraźne ząbki wielkości średnicy oka.. Chrząszcz przewrócony na grzbiet wstaje za pomocą czułków.

Jajo jest wydłużone, o wymiarach 0,8x 0,2 mm, zaraz po złożeniu barwy białej, błyszczące. Larwa po wyjściu z jaja jest długości 1 mm, ubarwienie białe i posiada 3 pary odnóży. Po pierwszym linieniu ma kolor żółtobiały, a na grzbiecie widoczny jest ciemniejszy pasek, który na segmentach tułowiowych w części środkowej jest przerywany . Poczwarka spoczywa w kokonie zbudowanym przez larwę z resztek pożywienia i kału. Na brzegach przedplecza i odwłoka poczwarki widoczne są ząbki .

Chrząszcze przystępują do kopulacji po upływie 2-3 dni od wyjścia z poczwarki. W temperaturze pokojowej chrząszcze mogą żyć 2 lata, pozbawione pokarmu mogą przeżyć 30 dni. Samice składają jaja na produkty w złożach po 3-7 sztuk. Liczba złożonych jaj zależy od jakości pokarmu dostępnego dla samic. Samice odżywiające się mąką pszenną mogą złożyć 300 jaj, ziarnem pszenicy średnio 30, a mlekiem w proszku tylko 16. Chrząszcze mają silnie rozwinięty tigmotaktyzm - przebywają tylko w miejscach gdzie mogą dotykać stałych powierzchni stroną grzbietową i brzuszną. Rzadko spotyka się je na powierzchni produktu, a wyrzucone z pokarmu kurczą odnóża, leżą nieruchomo i po pewnym czasie zaczynają się poruszać. W pryzmie ziarna można go spotkać w warstwach do 5 m głębokości.

Spichrzel należy do gatunków o bardzo krótkim czasie rozwoju i w warunkach optymalnych (30-32ºC i 70-80% wilgotności) czas rozwoju jednego pokolenia wynosi 22-24 dni. W temperaturze powyżej 25ºC w ciągu 4 miesięcy potomstwo jednej samicy może osiągnąć liczebność 12 mln sztuk. W temperaturze od 0 do 10ºC przeżywa bardzo duża część populacji. Temperaturę -50C chrząszcze wytrzymują przez kilka dni. W naszych warunkach mogą przeżywać zimę w pomieszczeniach nie ogrzewanych.

Szkodnik przystosowany do życia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie rozwija się na rozdrobnionych produktach zbożowych, a od kilku lat notowany jest na całym ziarnie, nasionach, rzadziej na przetworach takich jak chleb, wyroby cukiernicze. Występuje na całym świecie, w naszym kraju bardzo często.