DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Strąkowiec czteroplamy
     
 
Strąkowiec czteroplamy Callosobruchus maculatus F. (=C.quadrimaculatus F) Drukuj

Chrząszcz ma długość 2,0 do 5,0 mm, jest owalny i wydłużony. Ubarwienie bardzo zmienne najczęściej czerwone, brązowe lub czarne. Przedplecze i odwłok częściowo lub całkowicie czarne. Całe ciało jest pokryte żółtymi włoskami. Czułki u samców grzebykowate u samic nitkowate, pierwsze 3 lub 4 człony żółtoczerwone, pozostałe jasnoczerwone. Na każdej pokrywie dwie ciemne plamy. Na udach 3 pary odnóży pojedynczy ząb.

Jajo koloru białego, na jednym końcu zaokrąglone, na drugim spiczaste o wymiarach 0,4-0,7 mm długości i 0,3-0,4 mm szerokości. Larwa po wyjściu z jaja ma krótkie i grube odnóża, które traci po pierwszym linieniu i staje się wtedy gruba i łukowato zgięta. Przed przepoczwarczeniem larwa osiąga 4 mm długości.

W warunkach klimatu ciepłego larwy kończą swój rozwój w magazynach i tam pojawiają się chrząszcze, które mogą żyć około 90 dni. Występują dwie zróżnicowane morfologicznie formy chrząszczy: bezskrzydłe rozwijające się na nasionach magazynowanych i uskrzydlone występujące na uprawach. Dodatkowo mogą występować dwie formy fizjologiczne różniące się składem chemicznym, zachowaniem się i reakcją na przegęszczenie populacji. Chrząszcze, które rozwijają się z larw przemieszczonych z uprawy do magazynu są bezskrzydłe i pozostają w magazynie. Pojawienie się form uskrzydlonych uzależnione jest od wielu czynników oddziaływujących na rozwój larwalny. Najczęściej jest to przegęszczenie larw, wysoka temperatura, bardzo niska wilgotność względna, stała ciemność. Chrząszcze bezskrzydłe przystępują do kopulacji i składania jaj zaraz po opuszczeniu poczwarki, uskrzydlone po upływie 3-4 dni. Jaja są przytwierdzane do nasion lub opakowań. Samice składają średnio 75-100 jaj. Rozwój jednego pokolenia może trwać w zależności od temperatury 20-360 dni, a wciągu roku może rozwijać się 6 pokoleń. Dolną granicą rozwoju jest 17,5ºC, górną 37ºC.

Strąkowiec czteroplamy jest szkodnikiem fasoli, grochu, soi, wspięgi, nikli indyjskiej, ciecierzycy pospolitej. Występuje w strefie klimatu ciepłego, w Ameryce, Azji, Afryce i Europie Południowej. Może być przywożony do kraju z transportami nasion roślin motylkowatych.