DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Trojszyk ulec (Tribolium confusum Duv.)
     
 
Trojszyk ulec (Tribolium confusum Duv.) Drukuj

Chrząszcz długości 2,6-5,0mm długości i 1,2-1,3mm szerokości, połyskujący. Ubarwienie czerwonawo brązowe. Przedplecze szersze od długości, brzegi pokryw równoległe. Górna powierzchnia głowy i przedplecza pokryte drobnymi punktami. Czułki złożone z 11 segmentów , od 5 do 11 równomiernie rozszerzających się ku końcowi. Samice są nieco większe od samców.

Jajo długości 0,58-0,74 mm i 0,30-0,41 mm szerokości, barwy białej pokryte resztkami pokarmu.

Larwa do 7 mm długości, wydłużona, początkowo biała potem żółto biała. Na końcu odwłoka dwa mocne haki skierowane ku górze.

Poczwarka długości 3,4-3,7mm, typu wolnego, biała, spoczywa zazwyczaj na powierzchni porażonego produktu.

Chrząszcze mogą żyć 730 do 1080 dni, a wyjątkowo nawet 1334 dni. Pomimo dobrze rozwiniętych skrzydeł lotnych chrząszcze nie latają. Samice składają jaja przez całe życie w tempie 15 sztuk na dzień, w sumie około 1200 sztuk. Długość życia i płodność chrząszczy zależy od jakości pokarmu, temperatury i wilgotności. Najlepszym pokarmem są produkty przerobu ziarna: kasza, mąka, otręby, płatki owsiane. Na całym ziarnie chrząszcze i larwy rozpoczynają żerowanie od zarodka.

Czas rozwoju szkodnika zależy od warunków panujących w magazynach, a także od jakości i rozdrobnienia pokarmu. Wzrost liczebności populacji warunkuje także kanibalizm chrząszczy. Chrząszcze mogą żyć bez pokarmu przez 14-18 dni (wyjątkowo 54 dni). Po 150 dniach potomstwo od jednej samicy może osiągnąć liczebność 1 miliona osobników.

Rzadko przeżywa zimę w magazynach nieogrzewanych. Uszkodzenia ziarna i produktów powodują chrząszcze i larwy. Zasiedlenie ziarna następuje szybciej, jeśli część ziaren jest połamana lub zmiażdżona. Larwy nie rozwijają się na nieuszkodzonych nasionach strączkowych. Na powierzchni produktu znajdują się wylinki larwalne i trupy szkodników. Oprócz szkód bezpośrednich (utrata ciężaru ziarna), szkodnik produkuje duże ilości pyłu, który uniemożliwia oddychanie ziarna, powoduje jego zagrzewanie i zawilgocenie. Ziarno przeznaczone do siewu może tracić zdolność kiełkowania, gdyż larwy i chrząszcze zaczynają żerowanie od strefy zarodka. Chrząszcze mogą przegryzać opakowania papierowe, bawełniane, plastykowe, foliowe. Produkty porażone absorbują wydzielane przez chrząszcze benzochinony i nabierają trwałego, nieprzyjemnego zapachu, co dyskwalifikuje produkt.

 W naszych warunkach klimatycznych szkodnik może się rozwijać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ trojszyk ulec i trojszyk gryzący są gatunkami ciepłolubnymi ich rozwój populacji powodujący straty ekonomiczne może odbywać się w zakresie temperatury 28-32ºC. W temperaturze 20-22ºC rozwój jednego pokolenia trwa około pół roku i przyrost liczebności szkodnika nie stwarza zagrożenia, ponieważ w naszych warunkach temperatura w magazynach nie ogrzewanych w czasie zimy waha się od 5-15ºC, w ogrzewanych od 16-20ºC. W pierwszym przypadku rozwój larw i składanie jaj są niemożliwe, w drugim bardzo powolne. Chrząszcze żerując gromadnie podnoszą lokalnie temperaturę i wilgotność produktu i rozwój jest możliwy nawet w temperaturze poniżej optymalnej.