DERCOL arrow SZKODNIKI arrow Wołek ryżowy (Sitophilus oryzae L.)
     
 
Wołek ryżowy (Sitophilus oryzae L.) Drukuj

Długość ciała 2,5-4,0 mm, ubarwienie czerwonawo brązowe lub ciemno brązowe. Głowa wyciągnięta w wyraźny ryjek, na końcu którego znajduje się aparat gębowy. Czułki buławkowate kolankowato zagięte.  Na przedpleczu okrągłe zagłębienia w części środkowej nieco rzadziej ułożone (do 20 szt.)  niż u wołka kukurydzowego (powyżej 20 szt.). Na przedpleczu wołka ryżowego zagłębienia mają kształt owalny. Pokrywy barwy brązowo-czarnej z rzędami punktów, na każdej pokrywie 2 plamki barwy pomarańczowej. Skrzydła drugiej pary dobrze rozwinięte ( w przeciwieństwie do wołka zbożowego).

Jajo o wymiarach 0,65-0,70mm, białe, lśniące, owalnego kształtu, zawsze składane jest do wnętrza ziarna.

Larwa beznoga, łukowato zgięta, koloru białego z ciemniejszą głową, dorasta do 2,0mm długości.

Poczwarka typu wolnego, biała, z dobrze widocznymi zawiązkami skrzydeł drugiej pary, zawsze spoczywa wewnątrz ziarna.

Samice składają jaja do wnętrza ziarna, średnia płodność wynosi około 380 szt. (maksymalnie 576). Czas życia chrząszczy zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 150 do 730 dni. Pełny rozwój wszystkich stadiów jest możliwy w zakresie od 15 do 34ºC (optimum 26-31ºC ) i w wilgotności względnej od 45 do 100% (optimum 70%). W warunkach optymalnych czas rozwoju jednego pokolenia wynosi około 35 dni, W naszych warunkach klimatycznych w ciągu jednego roku może się rozwinąć 2-3 pokoleń. W strefie tropikalnej może rozwijać się na uprawach i w magazynach, w Polsce tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Szkodnik rozprzestrzenia się biernie z porażonymi produktami (ziarnem). Z uwagi na dużą śmiertelność chrząszczy pozbawionych pokarmu rozprzestrzenianie się na opakowaniach lub w środkach transportu jest prawie niemożliwe. Chrząszcze mogą pokonywać samodzielnie małe odległości w czasie upalnej pogody, latają jednak rzadziej niż chrząszcze wołka kukurydzowego.

Wołek ryżowy jest mniej odporny na przeżywanie w niskich temperaturach niż wołek zbożowy. Wołek ryżowy wymaga do swego rozwoju stosunkowo wysokiej wilgotności względnej powietrza.

Wołek ryżowy pochodzi prawdopodobnie z Indii, obecnie zajmuje strefę klimatu subtropikalnego i tropikalnego. Jest groźnym szkodnikiem ziarna zbóż w Australii, w Meksyku, Afryce, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej. Do kraju przywożony z ziarnem kukurydzy i z ryżem.